top of page

ಅರಿವಿನನುಸರಣೆ

ನಡೆಯಾಗದ ನುಡಿಗೆ ಉಂಟೆ ಕವಡೆಯ ಕಿಮ್ಮತ್ತು? ಬರಿ ಮಾತಲ್ಲೇ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದರೆ, ನಿಂತಾವೆಯೇ ಬುನಾದಿ, ಅಂತಸ್ತು? ಡಾ.‌ ಬಸವರಾಜ ಸಾದರ

ಅರಿವಿನನುಸರಣೆ
bottom of page