ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಕಳ್ಳ

ಬೂದುಗುಂಬಳದ ಹೊಲದಲ್ಲೇ

ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಕಳ್ಳ

ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದರೆ ಹೇಗೆ


ಹೆಗಲು ಮುಟ್ಟಿ ನೋಡಿಕೊಂಡಾನೇ

ಅಥವಾ ಹುಳ್ಳಗೆ ನಕ್ಕಾನೇ

ಸಭ್ಯನೆಂದು ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು

ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಕಳ್ಳನೆಂದು ಬಿಂಬಿಸಲು


ಹೇಳಬಹುದೇ ನಿಮ್ಮ ಹೆಗಲಲ್ಲೇ ಕೊಳೆಯಿದೆಯೆಂದು

ಕಾಲಿಗಂಟಿದೆ ಕೆಸರು

ಮಲಿನವಾಗಿದೆ ದಿರಿಸು ಅನ್ನಬಹುದೇ


ಈಗ ಕೀಟಗಳ ಬಾಧೆ ಅಧಿಕ

ಬಳ್ಳಿ ಕರಟುತ್ತಿದೆ ಬಿಸಿಲಿಗೆ

ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ಸಾಲದು

ಗೊಬ್ಬರ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಕೊಡಬೇಕು

ಎಂದೆಲ್ಲ ದೇಶಾವರಿ ಮಾತಾಡಬಹುದೇ


ಅಥವಾ ಕೃಷಿಯ ತೊಂದರೆಗಳು

ಕೊಯ್ಲು ಮತ್ತು ಸಾಗಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆ

ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಅನಿಶ್ಚಯತೆ

ಅಸಮರ್ಪಕ ಧಾರಣೆ

ದಾಸ್ತಾನಿನ ತೊಂದರೆ

ಹೀಗೆ... ಹೀಗೆ... ರೈತರ ಬವಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ


ರಾಜಕೀಯ ಆಗುಹೋಗು

ಯುದ್ಧ ತೈಲಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಬೆಲೆಯೇರಿಕೆ

ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ ಕುರಿತು


ಶಿಕ್ಷಣಪಂಡಿತನ ಹಾಗೆ

ನಿಷ್ಣಾತ ರಾಜನೀತಿಜ್ಞನ ಒಳವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಹಾಗೆ


ನೀವು ನಿಂತಲ್ಲೇ ಬಾಕಿ

ನಿಮ್ಮ ಹೆಗಲಿಗೆ ಬೂದಿಯ ಹಚ್ಚಿ

ಟೆಂಪೋಗೆ ಕಾಯಿಗಳ ಹೇರಿ

ಪೇರಿ ಕಿತ್ತಂತೆ ಅವ ಪರಾರಿ!


-ಡಾ. ವಸಂತಕುಮಾರ ಪೆರ್ಲ

8 views0 comments