top of page

ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ಕೂಸು

ಆಕಾಶದ ತೊಟ್ಟಿಲೊಳಗೆ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಶಶಿ ಕೂಸು! ಬಿಳಿಯ ಮುಗಿಲ ಕೌದಿ ಸರಿಸಿ ಬೆಳದಿಂಗಳ ತೊದಲು!: "ವಾರದಾಚೆ ದೂರ ನಿಂತು ಕೋಟಿ ತಾರೆ ಸಖರು, ಆಟಕೆಂದು ಕರೆದರವರು ಎಲ್ಲ ಎತ್ತ ಹೋದರು!?" ಮೋರೆ ತುಂಬ ನಗೆಯ ಬೆಳಕು! ಮೆಲ್ಲ ಸುತ್ತ ಹರಡಿ, ಚುಕ್ಕಿ ಸಖರು ಕೂಡುತಾಡೆ ಬರುವರೆಂದು!? ನೋಡಿ. "ಮಲಗಿ ಇಹುದು ತುಂಟ ಕಂದ!" ಭೂಮಿ ಕಣ್ಣ ಮುಚ್ಚೆ; "ಅಮ್ಮಾs!" ಎನುತ ಮುಗಿಲ ಹೊದಿಕೆ -- --ಸರಿಸಿ,ಮೋರೆ ಆಚೆ! ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ಕೂಸು! --ಗಣಪತಿ ಗೌಡ,ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ ಅಂಕೋಲಾ

ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ಕೂಸು
bottom of page