top of page

ಹದಗೆಡಿಕೆ

ತಿಳಿ ಹಾಲಿಗೆ ಹುಳಿ ಹಿಂಡಿ, ಕೆಡಿಸದಿರು ಸವಿಯ; ಒಪ್ಪುಗೊಳುವ ಹೆಪ್ಪು ಹಾಕಿ, ತಿನಿಸು ಬೆಣ್ಣೆ ರುಚಿಯ. ಡಾ. ಬಸವರಾಜ ಸಾದರ. --- + ---

ಹದಗೆಡಿಕೆ
bottom of page