top of page

ಬಾವ ಚಂದಿರ

ಬೆಳದಿಂಗಳಿರದ ಚಂದ್ರ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಬಂದ ಮುಗುಳು ನಗೆಯ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಉಲ್ಲಾಸವ ತಂದ//ಬೆಳದಿಂಗಳಿರದ ಚಂದ್ರ........// ಹೆಗಲಿಗೊಂದು ಜೋಳಿಗೆ ಕಣ್ಣಿಗಿಲ್ಲ ಕಾಡಿಗೆ ಕಣ್ಣ ನೋಟ ಅಂಬಿಗೆ ಕಣ್ಣ ಹುಬ್ಬ ಬಿಲ್ಲಿದೇ//ಬೆಳದಿಂಗಳಿರದ ಚಂದ್ರ........// ದಿನಪ ನಡಿಗೆ ಮರೆತು ನಿಂತ, ಅಂಬರದಲಿ ಸುಮ್ಮನೇ! ಮನೆಗೆ ಈಗ ಹೋದರೇ, ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ ಸಿಗುವನೇ!?//ಬೆಳದಿಂಗಳಿರದ ಚಂದ್ರ.......// ಯಾವ ಊರ ಬಾವನವರೋ! ಇತ್ತ ಏಕೆ ಬಂದರೋ!? ಬೆಳಕ ನಗೆಯ ಬಾವನವರ ಕಂಡು,ಕೆಲಸ ಮರೆತರೋ!! //ಬೆಳದಿಂಗಳಿರದ ಚಂದ್ರ........// ಮದುವೆ ಇರದ ತಂಗಿಗೊಂದು ಗಂಡನಿವನು ಆದರೆ! ,ಸನಿಹ ಸರಿದು ಕೇಳಿದರೆ, ಬಾವನಾಗಿ ಬರುವರೇ!?//ಬೆಳದಿಂಗಳಿರದ ಚಂದ್ರ........// ಅವರು ಇವರು ಮನದೊಳಿಂತು ಸ್ವಗತದಲ್ಲೇ ಅಂದರು! ಬೆಳಕ ನಗೆಯ ಬಾವನವರು ನಗುತ ಮುಂದೆ ನಡೆದರು!//ಬೆಳದಿಂಗಳಿರದ ಚಂದ್ರ........// ಗಣಪತಿ ಗೌಡ,ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ, ಅಂಕೋಲಾ

ಬಾವ ಚಂದಿರ
bottom of page