top of page

ಬಾರಯ್ಯ ಸಿವನೇ

ವರಗಳ ನೀಡುತ ಕರುಣವ ತೋರಯ್ಯ ಸರಳತೆ ನಿನಗೆ ಚಂದಾವೋ/ಸಿವಯ್ಯ ದುರುಳರ ಮಣಿಸೆ ಬಾರಯ್ಯ//೧// ಸೂಲವ ಧರಿಸಿಹೆ ಕೂಳರ ಮರ್ದಿಸೆ ಪಾಲದ ನೇತ್ರ ತೆರೆಯಯ್ಯ/ ಸಿವಯ್ಯ ಜಾಲದ ಭವವ ಕಳೆಯಯ್ಯ//೨// ಮುಡಿದಿಹೆ ಗಂಗೆಯ ಕುಡಿದಿಹೆ ವಿಷವನು ಪಿಡಿದಿಹೆ ಡಮರು ಕೈಯಾಗ/ ಸಿವಯ್ಯ ಪೊಡವೀಯ ಸಲುಹೆ ಇಳಿಯಯ್ಯ//೩// ಗಿರಿಜೆಯ ಪತಿರಾಯ ಅರಿಗಳ ನಾಶಕ ಪರಸುವ ಹಿಡಿದು ಪೊರೆವವ್ನೆ/ ಸಿವಯ್ಯ ಹರಸುತ ತಿರೆಯ ಕಾಯಯ್ಯ//೪// ಚೆಲುವೀನ ಮನಸೀನ ಒಲವೀನ ಈಸನೆ ಹುಲಿಯಣ್ನ ತೊಗಲ ಉಟ್ಟವ್ನೆ/ಸಿವಯ್ಯ ಮಲಿನತೆ ಅಳಿಸೆ ಬಾರಯ್ಯ//೫// ಚಂದಿರನ ಸೂಡವ್ನೆ ಬಂಧುರವ ಹಾಸವ್ನೆ ಸುಂದರ ಮೊಗವ ತೋರುತ್ತ /ಸಿವಯ್ಯ ಚಂದದಿ ತಿಮಿರ ತೊಡೆಯಯ್ಯ//೬// ಇಳೆಯಲ್ಲಿ ಜನಪದ ಕೊಳೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂದೈತೆ ತೊಳೆಯಲಿ ನಿನ್ನ ರಾತ್ರಿಯು/ಸಿವಯ್ಯ ಕೊಳಕೀನ ಭಾವ ಜನರಲ್ಲಿ//೭// ಶುಭಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಿರಂಜನ್ ವಂದಿಗೆ

ಬಾರಯ್ಯ ಸಿವನೇ
bottom of page