top of page

ನಿಷ್ಕಾಮಶ್ರಮ

ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ ಕಾರ್ಮಿಕನ ಕೈಯಲ್ಲಿ, ಕಬ್ಬಿಣದ ಸುತ್ತಿಗೆ-ಚಾಣ; ನಿತ್ಯ ಬೆವರು ಹರಿಸಿದರೂ ಸಿಗದವನಿಗೆ ಕಡೆಗೂ, ಬಂಗಾರದ ಒಂದು ಕಣ. ಡಾ. ಬಸವರಾಜ ಸಾದರ

ನಿಷ್ಕಾಮಶ್ರಮ
bottom of page