top of page

ದರ್ಪಣದರ್ಶನ

ಕನ್ನಡಿಯದೇಕೆ? ನಮ್ಮದೇ ಇರಬಹುದು ದೋಷ- ವಿರೂಪ, ಕುರೂಪ; ಎಸೆದು ಒಡೆಯುವ ಮೊದಲು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಳಿತು, ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪ. ಡಾ. ಬಸವರಾಜ ಸಾದರ. --- + ---

ದರ್ಪಣದರ್ಶನ
bottom of page