top of page

ತೊಟ್ಟು-೮೩

ಹಾರಿ ಹೋಗುತ್ತಿವೆ ನವಿಲೂರ ಗಿಣಿಗಳೆಲ್ಲ, ಪ್ಯಾರಲಾ.. ಪ್ಯಾರಲಾ... ಎಂದೊರಲುತ್ತ ದೂರ ದೂರ! ಕತ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಒಂದೊಂದೂ ಪೇರಲ ಮರ; ಕಟ್ಟಲು ಪ್ರೀತಿ ಸತ್ತ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ನಗರ!! ಡಾ. ಬಸವರಾಜ ಸಾದರ.

ತೊಟ್ಟು-೮೩
bottom of page