top of page

ತೊಟ್ಟು-೮೦

ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಮಾನ ಸನ್ಮಾನ; ಬಟ್ಟೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟವರಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟದ್ದು ಇಂದಲ್ಲ, ನಾಳೆ ಅವಮಾನ? ಡಾ. ಬಸವರಾಜ ಸಾದರ

ತೊಟ್ಟು-೮೦
bottom of page