top of page

ತೊಟ್ಟು-೭೨

ಹಾಕಿದ ಬಂಡವಾಲು ಲೂಟಿ ಹೊಡೆಯುವುದೇ ಗುರಿ, ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಗದ್ದುಗೆ ಹಿಡಿದವರಿಗೆ; ಎಲ್ಲಿರಬೇಕು ನೀತಿ-ನಿಯತ್ತು, ಮಾನ-ಮರ್ಯಾದೆ ಮಾರಿಕೊಂಡ ಆ ಸಾಕ್ಷರ ಭಿಕ್ಷುಕರಿಗೆ? ಡಾ. ಬಸವರಾಜ ಸಾದರ

ತೊಟ್ಟು-೭೨
bottom of page