top of page

ತೊಟ್ಟು-೨೭೨

ಪರಧ್ವನಿ ------------ ಹೊರಗಿಂದ ಹೊಗಿಸಿ ಅಧಿಕಾರದ ಭೂತ, ಮಂತ್ರದಂಡ ಹಿಡಿದು ಮಾತಾಡಿಸುತ್ತಾನೆ ನೆಲೆ ಕೊಟ್ಟಾತ; ಹೃದಯದ ಭಾಷೆ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟು, ಖುರ್ಚಿಯೊಡೆಯನ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನೆ ಒಡನುರಿಸುತ್ತದೆ ಅರಿವಿಲ್ಲದ ಪ್ರೇತ. ಡಾ. ಬಸವರಾಜ ಸಾದರ

ತೊಟ್ಟು-೨೭೨
bottom of page