top of page

ತೊಟ್ಟು-೨೪೩

ಅಷ್ಟೆ! ------- ಮಿತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಸಂಪತ್ತು ಗಳಿಸುವ ಅಡ್ಡಕಸುಬಿಗಳು ಏನಾಗುತ್ತಾರೆ? ತಿನ್ನ-ತಿನ್ನುತ್ತಲೇ ತಿನ್ನುವ ಬಾಯಿ ಹೋಗಿ, ಉಣ್ಣಲಾಗದೆ ಅವರೂ ಒಂದು ದಿನ ಸತ್ತು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಡಾ. ಬಸವರಾಜ ಸಾದರ

ತೊಟ್ಟು-೨೪೩
bottom of page