top of page

ತೊಟ್ಟು-೧೮೮

ಯುದ್ಧಕ್ರೌರ್ಯ ------------------ ಗರ್ಭಿಣಿಯ ಕೊಂದ ನಿಷ್ಕರುಣಿ ಬಾಂಬಿಗೆ ಕೇಳಿಸಲಿಲ್ಲವೆ ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗೇ ಸಾಯುವಾಗಿನ ಕಂದಮ್ಮನ ಆಕ್ರಂದನ? ಅಮಾಯಕರ ಹೆಣಗಳ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟುವ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಆಯುಷ್ಯವಾದರೂ ಅದೆಷ್ಟು ದಿನ? ಡಾ ಬಸವರಾಜ ಸಾದರ

ತೊಟ್ಟು-೧೮೮
bottom of page