top of page

ತೊಟ್ಟು-೧೪೬

ಮನೋತಪಸ್ಸು ಸಾವಿರ ಗೋಜಲುಗಳ ಸಂತೆಯ ಕಂತೆ ಮನಸ್ಸು; ಅದರ ಸಿಕ್ಕುಗಳ ಬಿಡಿಸಿ ಸಾವಧಾನದಿ ನಡೆಯುವ ಅರಿವೇ ಶುದ್ಧ ತಪಸ್ಸು ಡಾ. ಬಸವರಾಜ ಸಾದರ

ತೊಟ್ಟು-೧೪೬
bottom of page