top of page

ಚಾಣಾಕ್ಷರು

ಬಹಿರಂಗದಲಿ ಜಾತ್ಯತೀತ ವೇದಾಂತ! ಅಂತರಂಗದಲಿ ಜಾತೀಯತೆಯ ಭೂತ! ಪಾಶದಲಿ ಬಂಧಿ,ಈ ಜಾತ್ಯಂಧ ಮಂದಿ! ಮಂಕುಬೂದಿಯನೆರಚುವರು ಬೆರಕಿ ಮಂದಿ! ಬೀರಣ್ಣ ನಾಯಕ ಹೆರವಟ್ಟಾ

ಚಾಣಾಕ್ಷರು
bottom of page