top of page

ಅಮ್ಮನ ನೆನೆಯುತ

ನನ್ನಮ್ಮ ಇರುವಾಗ ಎದೆ ತುಂಬ ಒಲವಿತ್ತು ನೂರಾನೆ ಬಲವಿತ್ತು ಬಳಗಕ್ಕೆ ।ಸಾಹಸದಿ। ಗೆದ್ದೇ ಗೆಲುವೆನೆಂಬ ಛಲವಿತ್ತು ॥ ಮತ್ತೆ ಅವಳಿರುವಾಗ ಮೊಗ ತುಂಬ ನಗುವಿತ್ತು ಹಸಿದ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಮೂರ್ಹೊತ್ತು ।ಕವಳ। ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ಇರುತಿತ್ತು ॥ ಬಡಿದಾಡಿ ಗುದ್ದಾಡಿ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸವ ಕರ್ಪೂರದಂತೆ ಕರಗಿಸುತ ।ನನ್ನಮ್ಮ । ಮನದಲ್ಲಿ ಸಂತಸ ಕಾಣುವಳು॥ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೆ ನನ್ನಮ್ಮ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಹೆಣ್ಣು ಕೈತುಂಬ ಕೆಲಸ ಮನೆಯಲ್ಲಿ। ತಲೆತುಂಬ। ನೆಂಟರಿಗುಣಬಡಿಸುವಳು॥ ಏನಿದ್ದರೇನಂತೆ ಯಾರಿದ್ದರೇನಂತೆ ಪ್ರೀತಿ ಆದರ ತೋರಿದರೂ।ತಾಯಿ ಮಮತೆ। ಮತ್ತೆ ದೊರೆವುದೆ ತವರಲ್ಲಿ?॥ ರಚನೆ-ಸಾವಿತ್ರಿ ಮಾಸ್ಕೇರಿ

ಅಮ್ಮನ ನೆನೆಯುತ
bottom of page