top of page

ಸಂಸ್ಕಾರ


ಕಡಿ,ಕೊಲ್ಲು, ಕೊಚ್ಚೆನ್ನುವುದು"ಕಟುಕನ ಗಿಳಿ"!

ಶಿರಬಾಗಿ ಸತ್ಕರಿಸುವುದು"ಸಂತನ ಗಿಳಿ"!

ಈ ನಡೆವಳಿಕೆಗೆ ಅವು ಇರುವ ಪರಿಸರದ-

ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಕಂಡು ಪಡೆದ ಸಂಸ್ಕಾರ!


ಬೀರಣ್ಣ ನಾಯಕ ಹಿರೆಗುತ್ತಿ ಹೆರವಟ್ಟಾ.

21 views0 comments

Comments


bottom of page