top of page

ಸಪ್ತಸ್ವರ


ಜಾತಿ-ಮತದ ಹಂಗಿಲ್ಲ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ,

ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವರಗಳು ಕೇವಲ ಏಳು;

ಹಮ್ಮು-ಬಿಮ್ಮಿಲ್ಲದ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ,

ಸುಮ್ಮನೆ ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ ಕೇಳು.


ಡಾ. ಬಸವರಾಜ ಸಾದರ.

--- + ---

17 views0 comments

Kommentarer


bottom of page