top of page

ವಾಕಿಂಗು !


"ಕಾಲುಗಳು ಮಾನವನ ಎರಡನೆಯ ಹೃದಯ"!

ಇದು ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನದಭಿಪ್ರಾಯ!

"ನಡಿಗೆ"ಯೇ ಹೃದಯದಾರೋಗ್ಯದ ರಹಸ್ಯ!

ಬೆಳಗು ಜಾವದ ವಾಯುವಿಹಾರವೇ ಪಥ್ಯ!


ಬೀರಣ್ಣ ನಾಯಕ ಹೆರವಟ್ಟಾ ಕುಮಟಾ

22 views0 comments

Comentarios


bottom of page