top of page

ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ

ಮನಸ್ಸಿನ ಸ್ವಸ್ಥತೆಗೂ

ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯಕೂ,

ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ನಂಟು!!


ಸಮತೋಲನ ಸಾಧಿಸಿದರೆ

ನಿರಾಳತೆ - ನೆಮ್ಮದಿ,

ಸಂತೋಷ ಉಂಟು!!


ಬಡತನವಿದ್ದರೂ ಈ ಮೊದಲು

ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತ್ತಿತ್ತು...

ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ!!


ಹಣವಿದ್ದರೂ ಇಂದಿನ ಒತ್ತಡವು

ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ಥಿರತೆ

ಹೊಸ ರೋಗ -ಅನಾರೋಗ್ಯ!!


ಸುಖಮಯ ಜೀವನಕೆ

ಸಂತೋಷದಿಂದಿರುವುದೇ ಮೂಲ!

ಇದು ಸಹನೆ - ಸಂತೃಪ್ತಿಯಿಂದ

ಬದುಕಬೇಕಾದ ಕಾಲ!!


ಸಾವಿತ್ರಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿ, ಶಿರಸಿ

12 views0 comments
bottom of page