top of page

ಮಗಳೆಂಬ ಗುರು [ ಕವನ]ಮಡಿಲೊಳಗೆ ಮಗುವಾಗಿ

ಅವತರಿಸಿ ಪ್ರೀತಿಸುವುದನ್ನು

ಕಲಿಸಿದ್ದಾಳೆ ಮಗಳು


ಹಾಲು ಕುಡಿಯಲು ಊಟ ಮಾಡಲು

ತಾಸೊಪ್ಪತ್ತು ಮಾಡಿ ಸಹನೆ

ಕಲಿಸಿದ್ದಾಳೆ ಮಗಳು


ಕೈಗೆಟುಕಿದ್ದನ್ನು ಎತ್ತಿಹಾಕಿ ಮುರಿದು

sorry ಎಂದು ಕ್ಷಮಿಸುವುದನ್ನು

ಕಲಿಸಿದ್ದಾಳೆ ಮಗಳು


ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಎಸೆದು ಅಂಗೈಯಲಿ

ಹಿಡಿವಾಗ ಕಿಲಕಿಲನೆ ನಕ್ಕು ನಂಬಿಕೆ

ಕಲಿಸಿದ್ದಾಳೆ ಮಗಳು


ಬೇಕೆಂದುದನು ಕೊಡದಿರುವಾಗ

ರಚ್ಚೆಹಿಡಿದ ಪಡೆದು ಸೋಲುವುದನ್ನು

ಕಲಿಸಿದ್ದಾಳೆ ಮಗಳು


ಮಳೆನೀರಲಿ ಮಿಂದು ಕೈಗೆದೊರೆತುದ

ತಂದು-ತಿಂದು ಸಹಜ ಬದುಕ

ಕಲಿಸಿದ್ದಾಳೆ ಮಗಳು


ಅಪ್ಪ-ಅಮ್ಮ ಇಬ್ಬರಲಿ ಯಾರು ಪ್ರೀತಿ

ಎಂದರೆ 'ಇಬ್ಬರೂ' ಎಂದು ಸಮಾನತೆ

ಕಲಿಸಿದ್ದಾಳೆ ಮಗಳು


ಲಘುವಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಗುರುವಾಗಲು ಸಾಧ್ಯ

ಎಂಬುದನು ಮಗುವಾಗಿಯೇ

ಕಲಿಸಿದ್ದಾಳೆ ಮಗಳು.

=00=

ಪ್ರೊ.ಪ್ರಶಾಂತ ಮೂಡಲಮನೆ ಇವರು ಹೊನ್ನಾವರದ ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ. ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಉಪನ್ಯಾಸಕ. ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಾ ಕ.ಸಾ.ಪ.ದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಕೋಶಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಓದು, ಬರವಣಿಗೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಆಸಕ್ತಿ. ಐನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧ ಹಸ್ತರು. 2018 ರಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕ.ಸಾ.ಪ ದಿಂದ ಯುವ ಕೃತಿ ಪುರಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ - ಸಂಪಾದಕ

212 views1 comment
bottom of page