top of page

ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ ಹುಡುಕಾಟ

ಪ್ರಶ್ನೆ... ಉತ್ತರ...ಹುಡುಕಾಟ 

"ದೇವರು ಹಾಗೂ ಪಾಪ-ಪ್ರಜ್ಞೆ-

ವಿಷ್ಯ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ದೆ ಹೋದರೆ-

ನಾನು ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನೆಯೆ-?" 

"ಇಲ್ಲ ! ವಿಷ್ಯ ನಿನ್ಗೆ ತಿಳಿಯದಿದ್ದರೆ

ನೀನು ನರಕಕ್ಕೆಂದೂ ಹೋಗಲಾರೆ.." 

"ಅಯ್ಯೋ ! ನೀನ್ಯಾಕೆ ನನ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ-

ನನಗ್ಗೊತ್ತಾಯ್ತೀಗ-ನನ್ನಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಲೇ-

-ನೀ ನನಗಾ ವಿಷಯ ಅರುಹಿದೆ !!!"

****

ಈ...ಇದು...ಹೀಗೇ... ನಡೆದಿದೆ-

ಶತ ಶತ ಶತ ಶತ ಶತಮಾನಗಳೇ!

ದೇವನೆಂಬೋನು ನಮಗೆ ಕಾಣದೆ

ದಿಟ್ವಾಗಿ ಅಂತೋನೊಬ್ಬ ಇದ್ದಾನ್ಯೆ ?

ಎಷ್ಟು ಬೇಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು-ಅವ್ನನ್ನೇ-

ಅತ್ರೂ-ಕರೆದ್ರೂ ಆ-ಅವ್ನು ಬಾರನೇ !

ಅದೆಷ್ಟು ಪರ್ವ-ಕಾಲ ಸವೆದ್ರೂನೂವೆ

ಆ...ಅವನು ಇವ್ರಿಗೆ  ಸಿಗಲೇಯಿಲ್ವೆ !

ಆದರಿವರು  ಹುಡುಕಾಟ ನಿಲ್ಸಿಲ್ಲಾ-

ಸಿಗೋತನಕ ಈ ಆಟ ನಿಲ್ಸಾಂಗಿಲ್ಲಾ!!

we seek that UNKNOWN-

till HE loses & makes known ! 

ಬಹುಶಃ ಇದೇ ದೊಡ್ಡ ಕಣ್ಣು-ಮುಚ್ಚಾಲೆ-

ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೆಲ್ಲಾ ಕರಗುಳಿದ ಏಕೈಕ ಪ್ರಶ್ನೆ !!! 

'ಸೃಜಿಸಿದವ'-ಒಮ್ಮೆ ನಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸನೆ ?

ಅಥ್ವಾ ಒಂದ್ಸಾರಿ ಬಂದ್ಹೋಗಿದ್ದಾನೆಯೆ-

ಅವನಿದ್ದಿದ್ರೆ ಬಂದು ಹೋಗಿರೋನ್ರಿ-

ಮಾತೊಂದು:"ಅವ್ನಿಲ್ಲಿಯವನೇರಿ !!!"

ಕೂಡಲೇ ಅವ್ನನ್ ಕಾಣ್ಲೇಬೇಕಲ್ರಿ--

ಎಲ್ಲದರಲೂ ಅವ್ನಿದ್ದಾನಂತಲ್ಲರೀ-

ನೀವ್ನನಗೆ ನಾನ್ನಿಮಗೆ ಅವ ನಮ್ಮೊಳಗೆ

ಇಡೀ ಇಳೆಯೊಳಗೆ ಎಳೆ ಎಳೆಯೊಳಗೆ

ಸಿಕ್ತಾನೆಯೆ ಹುಡುಕಿದರೆ ನಮ್ಮ-ಒಳಗೆ

ಬೇರೆಡೆ ಹುಡುಕದಿರಿ ಈ ಗಳಿಗೆಯಿಂದಲೆ ! 


  • ಶ್ರೇಯಸ್ ಪರಿಚರಣ್..

20 views0 comments

Comments


bottom of page