top of page

ನವ ಸಂವತ್ಸರದ ಹಾಡು

ನವ ಸಂವತ್ಸರದ ಹಾಡು

ಹೊಸಗನಸಿನ ಬೆನ್ನನೇರಿ

ಹಾರಿ ಬರುತಿದೆ

ನವ ಸಂವತ್ಸರದ ಹಕ್ಕಿ

ಮೂಡಣ ಅಂಚಿನ ಬೆಟ್ಟದಿ ಜಾರಿ

ಕರೆದು ತರುತಿದೆ

ಹೊಸ ಬೆಳಕನು ಹೆಕ್ಕಿ ll

ನವಚೈತ್ರದ ಬೀಜವ ತಂದು

ಬುವಿಯೊಳಗಿಟ್ಟು

ಹಾಡುತಿಹುದು ರಾಗದಲಿ

ಉದಯಿಸಲಿ ಹೊಸ ಚಿಗುರು

ಮೌಢ್ಯ ನಿಶೆಯಳಿದು

ಸಮರಸದ ಭಾವದಲಿ ll

ಸರ್ವೋದಯದ ಸಂಭ್ರಮದಲಿ

ನಲಿಯುತಲಿರಲಿ

ಪ್ರತಿದಿನದ ಸುಪ್ರಭಾತ

ಸಮನ್ವಯದ ಸಂಗಮದಲಿ

ಅರಳುತಲಿರಲಿ

ವಿಶ್ವಾಸದ ಪಾರಿಜಾತ ll


-ಶ್ರೀಧರ ಶೇಟ್ ಶಿರಾಲಿ


ಕವಿ ಶ್ರೀಧರ ಶೇಟ ಶಿರಾಲಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ನಡುವಿನ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ಸಾಹಿ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಚೇತನ. ಅವರ "ನವ ಸಂವತ್ಸರದ ಹಾಡು" ಕವನ ನಿಮ್ಮ ಸಹಸ್ಪಂದನಕ್ಕಾಗಿ.

ಡಾ.ಶ್ರೀಪಾದ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಂಪಾದಕ ಆಲೋಚನೆ.ಕಾಂ

15 views0 comments

Comentários


bottom of page