top of page

ತೊಟ್ಟು-೨೪೬

ಸಿಟ್ಟು- ಕರುಣೆ.

---------------

ಗುಡುಗು

ಮಿಂಚು

ಸಿಡಿಲು

ಹೊಡೆದು

ನಡುಗಿಸುವ

ಮುಂಗಾರ

ಮೋಡಗಳ

ಸಿಟ್ಟು,

ಕರಗಿ

ಹನಿಯಾಗುತ್ತದೆ

ತಕ್ಷಣಕ್ಕೇ,

ನೆಲದ

ಮಕ್ಕಳಿಗೆ

ಪ್ರೀತಿಯ

ತಂಪು

ಕೊಟ್ಟು.


ಡಾ. ಬಸವರಾಜ ಸಾದರ

3 views0 comments

Comments


bottom of page