top of page

ತೊಟ್ಟು-೨೦೮

ನಗುವಿನ ತಾಯಿ.

-------------------

ಅಳುವಿನ

ವೃಕ್ಷದಲ್ಲೇ

ನಗುವಿನ

ಅರಳು,

ಸಾಕ್ಷಿ

ಇದ್ದಾನೆ

ಚಾರ್ಲಿ

ಚಾಪ್ಲಿನ್;

ದಿನದ

ಅನ್ನಕ್ಕಾಗಿ

ಕಣ್ಣೀರು

ಹರಿಸುತ್ತ

ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನಾತ

ಮೈಲಿಗೆ

ಬಟ್ಟೆಗಳ

ಕ್ಲೀನ್.


ಡಾ.‌ಬಸವರಾಜ ಸಾದರ

1 view0 comments

コメント


bottom of page