top of page

ಜಿಲ್ಲಾ ೨೩ ನೇ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ

ಜಿಲ್ಲಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಯೋಗ!

ಸಾಹಿತ್ಯದೆಲ್ಲ ಮಜಲುಗಳಲಿ ಪ್ರಭುತ್ವ,

ಸಾಧಿಸಿದ ದಕ್ಷ ಸಮ್ಮೇಳನಾಧ್ಯಕ್ಷ!

ಸಮಾಜಮುಖಿ ಚಿಂತಕ,ಹೃದಯ ಶ್ರೀಮಂತ!

ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಾತ್ಮೀಯ ಸಂತ ಶ್ರೀಪಾದ!


ಬೀರಣ್ಣ ನಾಯಕ ಹೆರವಟ್ಟಾ

4 views0 comments

Komentáře


bottom of page