top of page

ಗುರುತ್ವಹಾರುತ್ತಿದ್ದರೂ ಹಕ್ಕಿಯಂತೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ,

ಭೂಮಿಗಂಟಿದ ಗಟ್ಟಿ ನಂಟು ಬಿಡದು;

'ಗುರು'ತ್ವದ ಮಹಾ ಸೆಳೆತವೇ ಹಾಗೆ,

ಯಾವುದನ್ನೂ ದೂರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡದು.


ಡಾ. ಬಸವರಾಜ ಸಾದರ.

--- + ---

19 views0 comments

Comments


bottom of page