ಆಸೆಯೇ ಸುಖದ ಮೂಲ

ದೀರ್ಘ ರಸ್ತೆಯಲಿ

ಹರಡಿಕೊಂಡಿದೆ

ಮೌನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ

ಆಳುವ ದೊರೆಗಳೇ ಇಲ್ಲ;


ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಕೊಂಡ

ಒಂದೆರಡು ಶ್ವಾನಗಳು,


ರಸ್ತೆ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ

ಒಗೆದ

ಮಾರಾಟವಾಗದ

ಕೊಳೆತ ತರಕಾರಿಗಳು,


ಏನೂ ತೋಚದೆ

ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂತುಕೊಂಡ

ಒಂದಿಷ್ಟು ಮರಗಳು,


ಅಸಹಾಯಕವಾದ ಕೆಲ

ಸಂಸಾರಗಳ ಹೊತ್ತು

ಕಾಲ ನೂಕುತ್ತಿರುವ

ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗಳು,


ಅದರೊಳಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು

ನಿರ್ಜೀವ ಜೀವಿಗಳ

ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು

ಉಸಿರುಗರೆಯುತ್ತಿರುವ

ಬದುಕು...


ಆದರೂ.....

ಸತ್ತಿಲ್ಲ ಜಗತ್ತು..‌‌..

ಬದುಕಿನ ಭರವಸೆಗಳಿನ್ನೂ

ಉಳಿದುಕೊಂಡಿವೆ..

ಹೌದು ,

ನಾವು ಬದುಕುತ್ತೇವೆ

ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆಂದು

ಕೇಳಬೇಡಿ...

ಆಸೆಯೇ ಸುಖದ ಮೂಲ!

ಚಿತ್ರ- ಕವನ - ಎಲ್. ಎಸ್. ಶಾಸ್ತ್ರಿ

5 views0 comments